Ostateczne wyniki VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Ostateczne wyniki VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”

Po upływie terminu na odwołanie od wstępnych wyników VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” (tj. do 29.11.2017r. do godz. 12.00),  poniżej przedstawiono ostateczne wyniki konkursu.

Do konkursu zgłosiły się 343 szkoły podstawowe. Na podstawie przesłanych sprawozdań ocenie poddano 283 szkoły podstawowe z uwagi na brak nadesłanych sprawozdań nie oceniono 60 szkół.

Na podstawie analizy sprawozdań uczestników konkursu Zespół Jury (składający się z przedstawicieli: Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego),  w oparciu o zapisy w Regulaminie VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła” postanowił przyznać jednogłośnie następujące miejsca w Konkursie.

Ostateczne wyniki VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła (plik PDF)