Narada szkoleniowa z zakresu postępowań dyscyplinarnych

Narada szkoleniowa z zakresu postępowań dyscyplinarnych

13 grudnia 2017 roku Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zorganizował naradę szkoleniową pn.: „Prowadzenie czynności wyjaśniających i wykonywanie zadań związanych z postępowaniem dyscyplinarnym w stosunku do policjantów w trybie przepisów Rozdziału 10 ustawy o Policji”.
Szkolenie rozpoczął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, po czym dalszą część spotkania poprowadził insp. Jarosław Siekierski – Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji. Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele kadry kierowniczej małopolskiej Policji oraz koordynatorzy Komend Miejskich / Powiatowych Policji zajmujący się problematyką dyscyplinarną.
Celem spotkania było zwrócenie uwagi na najistotniejsze aspekty w prowadzonych czynnościach wyjaśniających i postepowaniach dyscyplinarnych, formułowanie zarzutów oraz terminowość prowadzonych czynności. Ponadto, podczas szkolenia poruszona została kwestia budowania opisu przewinienia dyscyplinarnego oraz jego kwalifikacji prawnej, a także zwrócono uwagę na prawidłowe wydawanie decyzji w postepowaniach dyscyplinarnych w szczególności, w postanowieniach o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego oraz orzeczeniach o wymierzeniu kary. Po części szkoleniowej odbyła się ożywiona dyskusja.