Kolejny atak fałszywych policjantów

Kolejny atak fałszywych policjantów

Pomimo licznych apeli i akcji profilaktycznych mających na celu ostrzeżenie przed oszustami, Policja  nadal odnotowuje przypadki przekazywania przestępcom przez starsze osoby swoich oszczędności. 

Tylko w grudniu 2017 roku na terenie Skawiny i okolic sprawcom czterokrotnie udało się wprowadzić starsze osoby w błąd. Podając się za policjantów wyłudzili łącznie ponad 50 tysięcy złotych. W tym samym czasie dodatkowo podjęli kilkanaście prób, dzwoniąc do innych, starszych osób, jednak zamierzonego celu nie osiągnęli, gdyż rozmówcy zorientowali się, że jest to oszustwo. We wszystkich przypadkach na terenie Skawiny do pokrzywdzonych dzwoniła kobieta przedstawiająca się, jako policjantka komendy głównej lub powiatowej policji i informowała, że syn rozmówcy spowodował wypadek i tylko natychmiastowe przekazanie konkretnej sumy pieniędzy (ok. 30 000 zł) może uchronić go od aresztu. Po odbiór pieniędzy przyjeżdżał natomiast mężczyzna, podający się za kuriera sądowego. Jest to najpopularniejszy i jak się okazuje nadal najskuteczniejszy sposób działania sprawców wyłudzeń pieniędzy.

Jak działają oszuści ? Poniżej kilka najbardziej charakterystycznych i powtarzających się metod ich „pracy”.

Przestępcy działający metodą „na wnuczka”, „na policjanta" lub „pracownika instytucji pomocowych” oszukują głównie osoby starsze. Wyłudzają pieniądze, kosztowności, które często stanowią dorobek całego życia. Niespodziewane telefony od osób podających się za policjantów, czy dawno niewidzianych członków rodziny nie muszą zakończyć się finansową porażką. Musimy tylko przestrzegać kilku podstawowych zasad:

•           jeśli nie masz całkowitej pewności, kto do Ciebie dzwoni, nie podejmuj rozmowy i nie przekazuj żadnych informacji o sobie,

•           w żadnym wypadku nie ulegaj telefonicznej prośbie o natychmiastową pożyczkę i nie przekazuj pieniędzy,

•           jeśli chcesz przekazać komuś swoje pieniądze to zadzwoń do tej osoby, na znany Ci numer telefonu i potwierdź informację o rzekomej pożyczce,

•           Policjant nigdy nie zadzwoni z informacją o prowadzonej akcji i nie poprosi Cię o branie w niej udziału.

•           Policja nigdy nie poprosi Cię o przekazanie komuś pieniędzy, przelanie ich na konto, pozostawienie w jakimś miejscu czy tez wyrzucenie kosztowności przez okno!

•           jeżeli przesyłasz pieniądze, jako odbiorcę wpisz wyłącznie znaną Ci osobę, NIGDY OBCE NAZWISKO.

 

Jeżeli Tobie zdarzy się podobna sytuacja NATYCHMIAST zadzwoń pod nr 997 lub 112

i powiadom o tym Policję!

Tylko szybka reakcja może doprowadzić do zatrzymania oszustów.