Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Naczelnika WRD podkom. Jarosława Gwoździa.

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Naczelnika WRD  podkom. Jarosława Gwoździa.

W środę /1.08. br./ o godz. 14:00 odbyło się uroczyste pożegnanie  przechodzącego na zasłużoną emeryturę  Naczelnika Ruchu Drogowego  Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podkom. Jarosława Gwoździa.  Uroczystość odbyła się na terenie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Udział w niej wzięła kadra kierownicza oraz policjanci.

Podczas uroczystości, naczelnikowi za dotychczasową współpracę oraz profesjonalną i pełną poświęcenia służbę  podziękowali w imieniu Komendanta Powiatowego Policji  W Krakowie jak i swoim jego Zastępcy mł. insp. Dariusz Suwała, oraz nadkom. Jacek Rosół, a także komendanci podległych komisariatów, naczelnicy, i szeregowi policjanci. W dowód wdzięczności  otrzymał pamiątkowe tabliczkę. Na koniec uroczystości,  podkom. Jarosław Gwóźdź skierował do wszystkich  słowa podziękowania za wieloletnią współpracę, która odbywała się  zawsze w atmosferze życzliwości i wzajemnego szacunku. Czas swojej służby ocenił jako cenne życiowe doświadczenie.

Podkom. Jarosław Gwóźdź pierwsze doświadczenia zawodowe zdobył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji    w  Krakowie w 1991 roku. Początkowo w Kompanii Ruchu Drogowego, następnie w Pogotowiu Wypadkowym oraz Referacie Dochodzeniowo - Śledczym Ruchu Drogowego. W latach 2011-2017 pracował w wydziale dochodzeniowo-śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.  Od 2017r roku pełnił funkcję zastępcy, a od czerwca br funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  w Krakowie, którym pozostał do ostatniego dnia służby.