CYBERSEC– Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa w Krakowie

CYBERSEC– Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa w Krakowie

W dniach 8 i 9 października 2018 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbyło się  europejskie forum dotyczące cyberbezpieczeństwa  i nowych technologii sieciowych. Patronat nad tym wydarzeniem objęło między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Nie zabrakło także przedstawicieli kierownictwa Policji.  Panelów dyskusyjnych wysłuchali Komendant Główny Policji generalny inspektor  Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie  nadinsp. Krzysztof Pobuta oraz naczelnicy wydziału kryminalnego i cyberprzestępczości KWP w Krakowie.

Program tegorocznej konferencji  był wyjątkowo bogaty. W ramach czterech działów tematycznych zaplanowanych zostało ponad 50 ścieżek tematycznych, w tym panele dyskusyjne, wywiady z ekspertami i prezentacje. Zagadnienia dotyczą zaufania w cyberprzestrzeni, cyfrowej autonomii, technologii blockchain, komputerów kwantowych, a także ochrony danych osobowych w cyfrowym świecie.

Tegorocznemu forum towarzyszyła także wystawa pn. „ Cyfry, Kody, Szyfry – 100 lat Niepodległej”, przybliżająca wkład Polaków w rozwój matematyki, kryptologii  i informatyki.

Więcej informacji:  https://cybersecforum.eu/pl/krakow/