Wydarzenia

MAŁOPOLSKI KONKURS NA ANIMACJĘ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO PN. "PATRZEĆ I BYĆ WIDOCZNYM"

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w Małopolskim Konkursie na Animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. "PATRZEĆ I BYĆ WIDOCZNYM". Tematyka konkursu dotyczy bezpiecz

Do konkursu można zgłaszać filmy animowane zrealizowane w dowolnej technice animacji. Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych niechronionych uczestników ruchu drogowego.

 

Prace powinny być przesłane listownie w terminie od 5 do 30 października 2020 r. na adres:

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, ul. Mogilska 109. 31-571

Kraków za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Prace przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej powinny być zamieszczone na nośnikach typu płyta DVD lub pendrive.

 

Koperta powinna być zatytułowana - Konkurs na animację „Patrzeć i być widocznym”.

 

Szczegóły zawarte są regulaminie konkursu:

Regulamin konkursu

 

  • Plakat konkursu na animacje - patrz i bądź bezpieczny