Komisariat Policji w Zabierzowie - dzielnicowi - Komisariat Policji w Zabierzowie - KPP w Krakowie

Komisariat Policji w Zabierzowie

Komisariat Policji w Zabierzowie - dzielnicowi

 •                                     sierż. sztab. Tomasz Błażewicz
  Rejon:
  GMINA LISZKI Rejon nr 1 - miejscowości: Liszki, Kaszów, Budzyń

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie i opis zagrożenia w planie działania:  Łamanie przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w szczególności w dni targowe; Zminimalizowanie wykroczeń oraz przestępstw popełnianych przez kierujących pojazdami; Ograniczanie, zapobieganie popełnianiu wykroczeń oraz przestępstw; Skuteczne oddziaływanie prawne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw.

  kontakt:
  Tel. kom.:
  608547114
  Telefon:
  47 83-21-113
 •                                     mł. asp. Maciej Matczyk
  Rejon:
  GMINA LISZKI Rejon nr 2 - obejmujący miejscowości: Czułów, Mników, Cholerzyn, Kryspinów.

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie i opis zagrożenia w planie działania:  Zła organizacja ruchu drogowego, gdzie w godzinach porannych oraz popołudniowych kierujący pojazdami nie stosują się do zasad i przepisów ruchu drogowego. W wymienionym rejonie nie występuje oznakowanie poziome i pionowe; Zminimalizowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami w trakcie przywozu i odbioru dzieci ze Sz. P. w Kryspinowie; Zapewnienie bezpieczeństwa w RD; Pomoc w poprawnym oznakowaniu poziomym i pionowym dróg gminnych; Skuteczne oddziaływanie prawne wobec sprawców popełniania wykroczeń.

  kontakt:
  Tel. kom.:
  608 547 384
  Telefon:
  47 83-21-113
 •                                     sierż. sztab. Tomasz Błażewicz
  Rejon:
  GMINA LISZKI Rejon nr 3 - obejmujący miejscowości: Rączna, Jeziorzany, Piekary, Ściejowice

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie i opis zagrożenia w planie działania: Łamanie przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami w godzinach funkcjonowania obiektu; Zminimalizowanie wykroczeń oraz przestępstw popełnianych przez kierujących pojazdami; Ograniczanie, zapobieganie popełnianiu wykroczeń oraz przestępstw; Skuteczne oddziaływanie prawne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw.

  kontakt:
  Telefon:
  47 83-21-113
 •                                     sierż. sztab. Łukasz Bugaj
  Rejon:
  GMINA LISZKI, GMINA ZABIERZÓW, Rejon nr 4 – obejmujący miejscowości: Chrosna, Morawica, Baczyn, Brzoskwinia, Aleksandrowice, Nielepice, Kleszczów Pełni dyżury w środy w godzinach 9:00- 11:00 oraz w piątki w godzinach 16:00-18:00, a w okresie od czerwca do września w piątki w godzinach 17.00-19.00 w Punkcie przyjęć obywateli w Liszkach posesja nr 5 (budynek dawnej szkoły podstawowej)

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie i opis zagrożenia w planie działania: Spożywanie napojów alkoholowych, zaśmiecanie, zakłócanie ładu i porządku publicznego. Rozprowadzanie i zażywanie środków odurzające  o różnych porach dnia i nocy; Zminimalizowanie wykroczeń oraz przestępstw popełnianych przez okoliczną młodzież; ograniczanie, zapobieganie popełnianiu wykroczeń oraz przestępstw; skuteczne oddziaływanie prawne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw.

  kontakt:
  Tel. kom.:
  608547392
  Telefon:
  47 83-21-113
 •                                     asp. Marta Wojtaszek
  Rejon:
  GMINA ZABIERZÓW Rejon nr 5 – obejmujący miejscowości: Burów, Balice, Szczyglice, Rząska.

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie i opis zagrożenia w planie działania: Łamania przepisów ruchu drogowego  w zakresie nieprawidłowego parkowania. Kierujący parkują swoje pojazdy w odległości mniejszej niż 10 m. od skrzyżowań, zatrzymują samochody przy lewej krawędzi jezdni.  W/w nieprawidłowości utrudniają korzystanie z jezdni innym uczestnikom ruchu i stwarzają realne zagrożenie ich bezpieczeństwa. Na ul. Kolejowej nie ma wydzielonego miejsca dla pieszych uczestników ruchu drogowego - brak chodnika. Piesi poruszają się głównie jezdnią z uwagi, iż pobocza zajmują zaparkowane pojazdy.

  kontakt:
  Tel. kom.:
  608 547 326
  Telefon:
  47 83-21-108
 •                                                                          mł. asp. Andrzej Undas
 • Rejon:
  GMINA ZABIERZÓW Rejon nr 6 – obejmujący miejscowość Zabierzów.

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie i opis zagrożenia w planie działania: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, dewastacja mienia, zaczepianie mieszkańców oraz używanie słów nieprzyzwoitych w rejonie sklepu  z alkoholami. Zachowanie osób nietrzeźwych powoduje narażenie na demoralizacje okoliczną młodzież i dzieci. Ponadto osoby będące pod wpływem alkoholu stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz innych uczestników ruchu, gdyż wskazane miejsce znajduje się bezpośrednio przy drodze DK 79 Kraków –Chrzanów, gdzie jest bardzo duże natężenie ruchu drogowego; Wyeliminowanie wykroczeń w rejonie wskazanego miejsca; Wyeliminowanie przestępstw w rejonie wskazanego miejsca; Poprawa bezpieczeństwa we wskazanym miejscu; Skuteczne oddziaływanie prawne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw.

  kontakt:
  Tel. kom.:
  608 547 350
  Telefon:
  47 83-21-108
 •                                                                         mł. asp. Andrzej Undas
 • Rejon:
  GMINA ZABIERZÓW Rejon nr 7 – obejmujący miejscowości: Ujazd, Bolechowice, Zelków, Karniowice, Więckowice, Brzezie.

  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie i opis zagrożenia w planie działania: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie dewastacja mienia, zażywanie oraz rozprowadzanie środków odurzających. W/w zachowanie osób powodują liczne utrudniania korzystania z placu zabaw przez okolicznych mieszkańców, młodzież i dzieci, narażając je na demoralizacje, oraz straty finansowe dla sołectwa; Wyeliminowanie wykroczeń i wykroczeń oraz poprawa bezpieczeństwa na wskazanym obszarze; Zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z placu zabaw dla mieszkańców; Skuteczne oddziaływanie prawne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw.

  kontakt:
  Tel. kom.:
  608 547 151
  Telefon:
  47 83-21-108
 •                                     sierż. sztab. Krzysztof Rojek
  Rejon:
  GMINA ZABIERZÓW Rejon nr 8 – obejmujący miejscowości: Brzezinka, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice, Rudawa, Radwanowice, Pisary, Młynka.
  Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie i opis zagrożenia w planie działania: Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, dewastacja mienia, zażywanie oraz rozprowadzanie środków odurzających. W/w zjawiska powodują liczne utrudniania korzystania z boiska sportowego przez okoliczną młodzież i dzieci, narażając je na demoralizacje, a także powoduje straty finansowe dla sołectwa; Wyeliminowanie przestepstw i wykroczeń oraz poprawa bezpieczeństwa na wskazanym obszarze; Zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z boiska sportowego dzieciom i młodzieży szkolnej; Skuteczne oddziaływanie prawne wobec sprawców wykroczeń i przestępstw.
   
  kontakt:
  Tel. kom.:
  608 561 738
  Telefon:
  47 83-21-108
 •