Informacja dla osób niepełnosprawnych - KPP w Krakowie

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Władysława Łokietka 205 w Krakowie. Jest to nowoczesny budynek, w którym brak jest barier architektonicznych i organizacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez istnienie szerokiego podjazdu dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, na fotokomórkę. Na parterze znajduje się pokój przejęć interesantów. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Budynek nie posiada windy.

Jednostkami terenowymi są:

- Komisariat Policji w Krzeszowicach mieszczący się przy ul. Szarych Szeregów 2. Budynek przystosowany do obsługi niepełnosprawnych bez przeszkód w postaci progów. Na dole znajduje się obszerny pokój przejęć interesantów. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

- Komisariat Policji w Skale mieszczący się przy ul. Langiewicza 6. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku, jak również brak jest węzła sanitarnego we wskazanym zakresie. Komisariat Policji w Skale ze względu na brak możliwości technicznych, zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest: osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 834 61 50 .

 - Komisariat Policji w Skawinie mieszczący się przy ul. Rynek 17. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku (stopnie). W budynku jest węzeł sanitarny we wskazanym zakresie. Komisariat Policji w Skawinie ze względu na brak możliwości technicznych, zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest: osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 832 21 11 .

- Komisariat Policji w Słomnikach mieszczący się przy ul. Świętego Jana Pawła II 5. Budynek przystosowany do obsługi niepełnosprawnych poprzez istnienie szerokiego podjazdu dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów. Na dole znajduje się pokój przejęć interesantów. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo.

- Komisariat Policji w Świątnikach Górnych mieszczący się przy ul. Królowej Jadwigi 12. Budynek przystosowany do obsługi niepełnosprawnych poprzez istnienie podjazdu dla wózków inwalidzkich. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. W budynku nie ma pokoju przyjęć interesantów. Komisariat Policji w Świątnikach Górnych ze względu na częściowy brak możliwości technicznych, zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest: osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 832 81 50 .

- Komisariat Policji w Zabierzowie mieszczący się przy ul. Sportowej 1. Budynek nie jest przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku, jak również brak jest węzła sanitarnego we wskazanym zakresie. Komisariat Policji w Zabierzowie ze względu na brak możliwości technicznych, zapewnia dostęp alternatywny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Alternatywnym rozwiązaniem jest: osoba niepełnosprawna może spotkać się z Policjantem w domu lub innym dogodnym dla niej miejscu po wcześniejszym telefonicznym wspólne ustalonym terminie wizyty: kontakt telefoniczny: 47 832 11 00 .

- Komisariat Policji w Zielonkach mieszczący się przy ul. Łokietka 205. Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez istnienie szerokiego podjazdu dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów. Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe otwierają się automatycznie, na fotokomórkę. Na dole znajduje się obszerny pokój przejęć interesantów. Korytarze na poszczególnych poziomach również nie zawierają żadnych barier architektonicznych. Obiekt posiada węzeł sanitarny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Budynek nie posiada windy.

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony numer

 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: 

Podczas zgłaszania (wysłania SMS-a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

Być w bezpiecznym dla siebie miejscu.
Napisać na początku SMS-a: 

jestem osobą niesłyszącą,
podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro, na którym doszło do zdarzenia,
napisać: co się stało (krótka informacja),
podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą),
wskazać ewentualnie, która służba jest potrzebna,
podać swoje imię i nazwisko.

Czekać na zwrotnego SMS-a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

 

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

polskiego języka migowego (PJM),
systemu językowo-migowego (SJM),
sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

a) osobiście:

w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie przy ul. Łokietka 205, 31-263 Kraków; w Komisariacie Policji w Krzeszowicach przy ul. Szarych Szeregów 2, 32-065 Krzeszowice; w Komisariacie Policji w Skale przy ul. Langiewicza 6, 32-043 Skała; w Komisariacie Policji w Skawinie przy ul. Rynek 17, 32-050 Skawina; w Komisariacie Policji w Słomnikach przy ul. Jana Pawła II 5, 32-090 Słomniki; w Komisariacie Policji w Świątnikach Górnych przy ul. Królowej Jadwigi 12, 32-040 Światniki Górne; w Komisariacie Policji w Zabierzowie przy ul. Sportowej 1, 32-080 Zabierzów; w Komisariacie Policji w Zielonkach - przy ul. Łokietka 205 w Krakowie, 31-263 Kraków; w Posterunku Policji w Czernichowie - Czernichów 2, 32-070 Czernichów.

- Czernichów 2. 

b) pocztą na ww. adresy KPP w Krakowie i podległych komisariatów. 

c) telefonicznie (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny):

dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie: tel. 47 83 57 600 (dyżurny jednostki); dla Komisariatu Policji w Krzeszowicach: tel. 47 83 45 111; dla Komisariatu Policji w Skale: tel. 47 83 46 150; dla Komisariatu Policji w Skawinie: tel. 47 832 21 11; dla Komisariatu Policji w Słomnikach: tel. 47 834 61 11; dla Komisariatu Policji w Swiątnikach Górnych: tel. 47 832 81 50; dla Komisariatu Policji w Zabierzowie: tel. 47 832 11 00; dla Komisariatu Policji w Zielonkach: tel. 47 832 11 50; dla Posterunku Policji w Czernichowie: tel. 47 834 51 50.

d) faksem na nr: 47 83 57 602 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e) na adres e-mail: kpp@kpp-krakow.policja.gov.pl  (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie).

Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczono szczegółówe informacje dotyczące działania numeru alarmowego 112 wraz z instruktażem w formie filmu z tłumnaczem języka migowego:

http://muw.pl/default.aspx?page=112_wideo

Zobacz również informacje na stronie: Policja e-usługi

 

Funkcję koordynatora ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami pełni podinsp. Joanna Szelowska Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie  tel.: 47 8357620, e-mail: joanna.szelowska@kpp-krakow.policja.gov.pl. W przypadku nieobecności Pełnomocnika jego obowiązki wykonuje podkom. Justyna Fil Specjalista Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Krakowie tel.: 47 8357604, e-mail: rzecznik@kpp-krakow.policja.gov.pl.

Pliki do pobrania na stronie BIP KPP Kraków