Kierownictwo - KPP w Krakowie

Kierownictwo

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie 

inspektor Tomasz Drożdżak 

Inspektor Tomasz Drożdżak jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Wydziału Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, gdzie ukończył studia podyplomowe na kierunku Public Relation. W 2005 roku ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Na początku swojej kariery zawodowej służył jako szeregowy policjant w Komendzie Rejonowej Policji Kraków – Zachód w zespole patrolowo – interwencyjnym. Następnie pełnił służbę jako dzielnicowy w Komisariacie XIII Policji w Krakowie, gdzie też rozpoczął służbę w pionie dochodzeniowo – śledczym. W 2001 roku awansował do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, pracując przy najcięższych sprawach przeciwko życiu i zdrowiu. W 2005 roku został pracownikiem Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, gdzie został wyróżniony przeniesieniem do Wydziału Kryminalnego tej komendy. Tam zajmował się najtrudniejszymi sprawami jako funkcjonariusz, utworzonego jako pierwszego w Polsce, Archiwum X - specjalizującego się niewykrytymi zbrodniami sprzed lat. Od 2007 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji jako:

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

 • Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie

 • Komendant Komisariatu II Policji w Krakowie

 • Komendant Powiatowy Policji w Miechowie

 • od 4 stycznia 2018 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych posiada uprawnienia instruktorskie z zakresu: sportów walki, siłowych, motorowodnych, żeglarskich, płetwonurkowych, wyszkolenia strzeleckiego oraz wiele innych szkoleń i kursów resortowych. Ponadto był wielokrotnie odznaczany zarówno medalami resortowymi, jak i pozaresortowymi.

 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

młodszy inspektor Dariusz Suwała

Młodszy inspektor Dariusz Suwała jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Wydziału Prawa i Administracji. W 1995 roku ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku. Przez pierwsze dwa lata pracował w Komendzie Rejonowej Policji Kraków - Zachód, początkowo w zespole patrolowo-interwencyjnym, a następnie w Wydziale Operacyjno – Dochodzeniowym Komisariatu XIII Policji w Krakowie. Końcem 1995 roku został pracownikiem Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego, a następnie Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 2004 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji jako:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 • 1 października 2014 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

 • od 3 grudnia 2018 roku jest I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.

W ramach kształcenia zawodowego ukończył wiele kursów i szkoleń resortowych, w tym m.in. kurs menedżerski dla rezerwy kadrowej na studium Zarządzania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ponadto był wielokrotnie odznaczany zarówno medalami resortowymi, jak i pozaresortowymi.

 


 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

nadkomisarz Jacek Rosół

Nadkomisarz Jacek Rosół jest absolwentem Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach - Wydziału Pedagogika. W 2010 roku ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. Przez pierwsze lata pracował w zespole patrolowo-interwencyjnym i zespole dochodzeniowo – śledczym Komisariatu Policji w Skale. Następnie od 2007 roku obejmował stanowiska kierownicze w Policji jako:

 • Kierownik Ogniwa Kryminalnego w Komisariacie Policji w Skale

 • Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Skale

 • Kierownik Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie

 • Komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach

 • od 1 sierpnia 2018 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, a od 3 grudnia 2018 roku został powołany na to stanowisko.

W ramach kształcenia zawodowego ukończył m. in. kursy i szkolenia: doskonalenia zawodowego dla komendantów KMP/KPP/KRP z zakresu wybranych aspektów kierowania jednostką, zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji, ceremoniału policyjnego i regulaminu musztry w Policji. Ponadto był wielokrotnie odznaczany medalami resortowymi oraz pozaresortowymi.