Komenda Powiatowa Policji w Krakowie - Struktura organizacyjna - KPP w Krakowie

Struktura organizacyjna

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie

     Komendant Powiatowy Policji w Krakowie

insp. Tomasz Drożdżak

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych 
Jednoosobowe Stanowisko do spraw BHP
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Wydział Wspomagający
Komisariat Policji w Skawinie

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

mł. insp. Dariusz Suwała

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy 
Wydział Kryminalny
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Komisariat Policji w Skale
Komisariat Policji w Słomnikach
Komisariat Policji w Zabierzowie

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie nadkom. Jacek Rosół

Wydział Prewencji 
Wydział Sztab Policji
Wydział Ruchu Drogowego
Komisariat Policji w Zielonkach
Komisariat Policji w Świątnikach Górnych
Komisariat Policji w Krzeszowicach
Posterunek Policji w Czernichowie