"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie krakowskim

"Bezpieczna droga do szkoły" w powiecie krakowskim

W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku, policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych.

Dzisiaj (7.09. br) w ramach wzmożonych działań pod nazwą ,,Bezpieczna droga do szkoły” policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pod nadzorem I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie młodszego inspektora Dariusza Suwały oraz  p.o Naczelnika WRD podkomisarza Andrzeja Górki przeprowadzili tę akcję wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie-Luborzycy. Działania te objęte zostały honorowym patronatem przez Wojewodę Małopolskiego.

Celem akcji jest przypomnienie kierowcom o wzmożonym ruchu pieszych (szczególnie dzieci) w rejonach szkół, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W dniu dzisiejszym nie tylko policjanci, ale również uczniowie przypominali kierowcom, aby zwrócili większą uwagę na pieszych i zwalniali kiedy widzą ,,pasy”. Ponadto uczniowie rozdawali kierowcom przygotowane wcześniej przez nich rysunki przypominające o zasadach bezpieczeństwa, ulotki oraz zapachowe zawieszki.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” jest adresowana też do wszystkich dorosłych,  w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny.

Mamo, Tato,

  • dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
  • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
  • ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
  • wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
  • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Nauczycielu,

  • odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
  • przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

Kierujący pojazdami,

  • w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.