Darmowy bilet od Policji dla Dariusza Sobczyka

Darmowy bilet od Policji dla Dariusza Sobczyka

Publikujemy listę osób, które otrzymają darmowe bilety od Policji. Dziś bilet otrzymuje Pan Dariusz Sobczyk.

SOBCZYK Dariusz  (pseudonim Olej), syn Romana, zamieszkały Zabrze, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 20B/19.

Poszukiwania prowadzi: Zespół Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na podstawie listu gończego od 11.10.2010 roku za popełnione przestępstwo z art. 258 § 3, art.258 § 1 kk.

Poszukiwany w okresie od czerwca 1999 do września 2000 roku działając w Zabrzu i w innych miejscowościach kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która sprowadzała na terytorium RP środki odurzające i substancje psychotropowe, a następnie wprowadzała je do obrotu.

Więcej informacji o poszukiwanym na stronie: poszukiwani.policja.pl

Osoby posiadające informacje na temat poszukiwanego prosimy o kontakt. Gwarantujemy anonimowość.

tel. 22 601 23 07 lub 112

email: poszukiwani@policja.gov.pl