Debata społeczna w Świątnikach Górnych

Debata społeczna w Świątnikach Górnych

07 czerwca br. w Centrum Kultury w Świątnikach Górnych odbyła się debata społeczna w przedmiocie bezpieczeństwa na terenie gminy Świątniki Górne i Mogilany. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendanta Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych podinsp. Grzegorza Pazdana pod hasłem pn. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie  na terenie gminy Świątniki Górne i Mogilany - możesz mieć na nie wpływ".

W debacie udział wzięli przedstawiciele Policji w osobach: Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie – mł.insp. Dariusz Suwała,  Komendant Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych – podinsp. Grzegorz Pazdan, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych – podkom. Wioletta Pardała, p.o. Z-cy Naczelnika WRD KPP Kraków – podkom. Andrzej Górka, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie – sierż.sztab. Justyna Fil, Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych – st. sierż. Robert Talaga oraz dzielnicowi: asp. Agnieszka Gurdek Kęsek, mł. asp. Łukasz Dudzik, sierż. Dawid Stawiński oraz zaproszeni goście i mieszkańcy gminy Świątniki Górne i Mogilany.

Komendant Komisariatu Policji w Świątnikach Górnych podinsp. Grzegorz Pazdan, za pomocą prezentacji, omówili stan bezpieczeństwa i porządku publicznego występujący na terenie gminy Świątniki Górne i gminy Mogilany. W dalszej części spotkania, wspólnie z Z-cą Naczelnika WRD KPP Kraków podkom. Andrzej Górka,  poinformowali przybyłych gości o wykonanych zadaniach, które Policja zrealizowała celem wyeliminowania zagrożeń zgłaszanych przez mieszkańców podczas poprzedniej debaty. Komendant omówił także bieżące zagrożenia jakie odnotowaliśmy m.in. za pomocą zgłoszeń oraz za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na koniec głos zabrali zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Mieszkańcy zgłosili kolejne problemy, do wyeliminowania bądź zminimalizowania  których zobowiązał się Komendant Komisariatu oraz Z-ca Naczelnika WRD KPP Kraków, co z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na ternie wspomnianych gmin.