Działania "PASY" w powiecie krakowskim - podsumowanie

Działania "PASY" w powiecie krakowskim - podsumowanie

W zeszły piątek /06.07br./ na terenie naszego powiatu, jak i całego województwa małopolskiego, policjanci drogówki przeprowadzili akcję pod nazwą „PASY”. Miała ona na celu ograniczenie skutków wypadków drogowych, które wynikają z niezapinania pasów bezpieczeństwa oraz nieużywania urządzeń służących do przewozu młodych pasażerów.

Efektem całodniowych działań policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie było przeprowadzenie 47 kontroli drogowych i ujawnienie 32 wykroczeń popełnionych przez kierujących.

Ponadto, w toku podjętych czynności, policjanci zatrzymali 5 dowodów rejestracyjnych - wobec stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdów.

Należy również zaznaczyć, że podczas działań poddano badaniu na zawartość alkoholu 47 kierujących.

Obowiązek zapinania pasów jest nagminnie łamany przez kierujących oraz pasażerów, którzy nie zdają sobie sprawy, że zapięte pasy bezpieczeństwa mogą często uchronić przed poważnym urazem, utratą zdrowia, a nawet śmiercią w wypadku drogowym.

Przypominamy!

Naruszenie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 100 złotych oraz 2 punktami karnymi.

Przewożenie dziecka w sposób niezgodny z przepisami to mandat w wysokości 150 złotych i 6 punktów karnych.