Podsumowanie akcji "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego "

Podsumowanie akcji "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego "

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji przeprowadzili na terenie powiatu krakowskiego kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod hasłem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek technicznej ochrony. Niestety jak pokazują policyjne statystyki, nie wszyscy stosują się do przepisów.

Przepisy ruchu drogowego szczegółowo regulują kwestię ruchu pieszych i pojazdów. Niestety nie wszyscy się do nich stosują. Taki stan rzeczy wynika nie tylko z niewłaściwych zachowań na drodze pieszych czy też rowerzystów, ale również niezgodnych z przepisami ruchu drogowego zachowań kierujących pojazdami w stosunku do nich. Dlatego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie kolejny raz przeprowadzili działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.

Podczas prowadzonej akcji funkcjonariusze ujawnili 96 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, rowerzystów jak i pieszych. W przypadku kierujących rowerem dotyczyły one m. in. jazdy po przejściu dla pieszych, nieprawidłowego oświetlenie, czy też korzystania z chodnika tam, gdzie jest obowiązek korzystania z istniejących dróg dla rowerów.

Jednak to piesi stanowili największą grupę tych łamiących przepisy w sposób przechodzenia przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

Za złamanie przepisów ruchu drogowego 13 osób zostało ukaranych grzywną w drodze postępowania mandatowego. W pozostałych przypadkach sprawcy wykroczeń zostali przez policjantów pouczeni.