Podsumowanie akcji „SMOG” w powiecie krakowskim

Podsumowanie akcji „SMOG” w powiecie krakowskim

30 lipca  funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji  w Krakowie przeprowadzili wzmożone działania w ramach akcji „SMOG”. Polegały one na kontroli pojazdów pod względem ich sprawności technicznej, w szczególności tych charakteryzujących się nieprawidłową emisją spalin.  Mundurowi poddali kontroli drogowej 174 pojazdy, ujawniając przy tym 65 wykroczeń drogowych. Wobec kierujących, którzy dopuścili się przewinień zostały wyciągnięte konsekwencje prawne, które najczęściej kończyły się nałożeniem mandatów karnych. Podczas kontroli policjanci sprawdzili również trzeźwość 300 kierujących.  W trzech przypadkach kierowali oni pojazdem pod wpływem alkoholu.  Jeden z kierujących prowadził pojazd mimo uprzednio już cofniętych uprawnień. Ponadto zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych w tym trzy za naruszenie norm emisji spalin.