Podsumowanie dotychczasowej współpracy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Krakowskiego.

Podsumowanie współpracy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddziału krakowskiego.

Dzisiaj ( 06.09.br ) w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału krakowskiego  odbyło się spotkanie Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Tomasza Drożdżaka z Dyrektorem ds. Zarzadzania Drogami i Mostami  Panią Agnieszką Wachowską. W spotkaniu uczestniczył też p.o Naczelnika Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie podkomisarz Andrzej Górka oraz jego zastępca aspirant sztabowy Tomasz Wieczorek.

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie od lat współpracuje z oddziałem krakowskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z racji współpracy podsumowano dotychczasową działalność na rzecz jakości bezpieczeństwa na terenach autostrady i dróg podległych naszej komendzie.

Głównym tematem rozmów były wypadki drogowe oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Poruszono również temat miejsc zagrożonych i działań ukierunkowany na eliminowanie i zapobieganie łamania prawa ruchu drogowego oraz popełniania przestępstw i wykroczeń przez użytkowników drogi.

Zwieńczeniem spotkania było złożenie na ręce Pani Dyrektor listu z serdecznymi podziękowania za zaangażowanie i wieloletnią aktywną współpracę dla wszystkim pracowników i kadry kierowniczej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału krakowskiego.