Policja włączyła się w selektywną profilaktykę uzależnień

Policja włączyła się w selektywną profilaktykę uzależnień

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie nawiązał współpracę z Centrum Profilaktyki Społecznej i Edukacji „PARASOL” w Krakowie oraz Stowarzyszeniem „MONAR” Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Krakowie - realizatorami programu wczesnej interwencji profilaktycznej pn. „FreD Goes Net”, w związku z problemem zażywania środków psychoaktywnych przez młode osoby. Głównym celem programu jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych używanych przez młodzież. Program wczesnej interwencji „FreD Goes Net” jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Współpraca ta polegać będzie na docieraniu do potencjalnych odbiorców programu. Osoby młode, które pierwszy raz miały kontakt z narkotykami oraz te, które po raz pierwszy z tego powodu były notowane przez Policję, będą informowane przez funkcjonariuszy o możliwości uczestnictwa w zajęciach realizowanych przez Poradnię MONAR oraz Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w Krakowie.

Uczestnictwo w tym programie pomoże takim osobom zrozumieć zagrożenia i konsekwencje wynikające z używania narkotyków lub alkoholu. Po ukończeniu programu każdy otrzyma certyfikat uczestnictwa, a zdobyta wiedza może ich uchronić przed uzależnieniem.