Szkoła Podstawowa w Cholerzynie uczestniekiem Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy

Szkoła Podstawowa w Cholerzynie uczestniekiem Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy

W dniu 2 października 2018 r. policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie realizowali prelekcje  z uczniami Szkoły Podstawowej w Cholerzynie której głównym tematem był Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Podczas spotkania uczniowie bardzo chętnie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi przemyśleniami na tematy związane z przemocą. Dodatkowo, policjanci omówili odpowiedzialność prawną nieletnich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestępstwa z użyciem przemocy, cyberprzemoc oraz zasady kulturalnego pobytu w Sieci . Łącznie w dwóch spotkaniach udział wzięło 58 uczniów klas IV – VII. Przy okazji wizyty, uczniowie klas pierwszych otrzymali elementy odblaskowe w ramach akcji „Widoczny Pierwszoklasista”.