Uczymy szacunku w sieci

Uczymy szacunku w sieci

Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji. Jednak aby relacje między nimi były dobre, muszą być oparte na wzajemnym poszanowaniu.

Dzień 6 lutego był w tym roku obchodzony, jako „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Akcja ta, zainicjowana przez Komisję Europejską w 2004 roku, cieszy się ogromnym zapotrzebowaniem i zainteresowaniem i jest promowana w kilkudziesięciu krajach na świecie. Jej celem jest zwrócenie jeszcze większej uwagi dzieci i młodzieży na kwestę bezpiecznego poruszania się w sieci. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.

W działania rok rocznie aktywnie włącza się Policja, prowadząc szereg działań profilaktycznych z udziałem uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W ramach tegorocznych obchodów pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu- tworzymy kulturę szacunku w sieci” mówiliśmy o szacunku, jako wartości, bez której nie można budować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Cyberprzemoc, seksting, ksenofobia, czy hejt, to nasilające się zjawiska, których podłożem jest brak poszanowania innych osób, ich prywatności, czy odmiennych poglądów.

W podkrakowskich szkołach policjanci Komendy Powiatowej Policji w Krakowie i podległych komisariatów w ramach tej akcji przeprowadzili w miesiącu lutym br. łącznie 15 spotkań z 1324 uczniami, 4 spotkania z 24 nauczycielami oraz 6 konkursów plastycznych pn. „Tworzymy Kulturę Szacunku w Sieci”. Najlepsze prace wyróżniono atrakcyjnymi nagrodami w postaci piłek, koszulek, latarek.