Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 klas mundurowych w Skale.

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 klas mundurowych w Skale.

Mając na względzie wieloletnią już współpracę z Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Skale nie mogło zabraknąć przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Krakowie na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego klas mundurowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego to chwila, która zapada w pamięci każdego ucznia na bardzo długo. 1 września to dzień, w którym następuje powrót do szkolnej rzeczywistości, jak i obowiązków. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 klas mundurowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale rozpoczęło się o godzinie 9:15. Wzięli w nim udział Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Pan Tadeusz Nabagło, W-ce przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Pan Marek Piekara, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie nadkomisarz Jacek Rosół oraz cała kadra pedagogów o pracowników szkoły.

Pan Dyrektor Karol Papisz serdecznie powitał po wakacjach uczniów, nauczycieli  i zaproszonych gości. Życzył uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym, przypomniał wszystkim, jak bardzo ważne jest stawianie sobie kolejnych celów, które prowadzą do sukcesu. Zwrócił też uwagę na to, że szkoła to nie tylko nauka, ale jest też miejscem w którym liczy się uczciwość, przyjaźń oraz rzetelność.

1 września to również tragiczna data w historii naszego kraju dlatego też przypomniano jej wielkie znaczenie.

Przybyli goście wszystkim uczniom życzyli sukcesów w nauce, a nauczycielom siły, wytrwałości w kształtowaniu młodego pokolenia.