Ćwiczenia z ewakuacji zwierząt w ZSR CKU w Czernichowie

Ćwiczenia z ewakuacji zwierząt w ZSR CKU w Czernichowie

Policjanci z Wydziału Sztabu Policji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Komisariatu Policji w Krzeszowicach wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadzili ćwiczenia ewakuacyjne i ratowniczo – gaśnicze z budynku gospodarczego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie.

Ćwiczenia te miały na celu sprawdzenie funkcjonujących procedur policyjnych w przypadku powstania sytuacji kryzysowych, wypracowanie trafnych zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie już posiadanej wiedzy przez policjantów w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych.

Rolą policjantów było zabezpieczenie terenu prowadzonych działań oraz dróg w pobliżu szkoły rolniczej. Zwierzęta zostały w bezpieczny i sprawny sposób ewakuowane. Całość działań przebiegła pomyślnie, bez żadnych zastrzeżeń.