Fajerwerki - zachowaj ostrożność

Przed nami zabawy i imprezy  sylwestrowe, podczas których wykorzystywane są różnego rodzaju środki i materiały pirotechniczne. Nikt nie wyobraża sobie nocy sylwestrowej bez rozświetlonego kolorowymi rozbłyskami nieba. Niewłaściwe obchodzenie się z fajerwerkami, co roku powoduje nieszczęśliwe wypadki i nieodwracalne skutki. W rękach nieodpowiedzialnych, często nietrzeźwych ludzi, czy w rękach dzieci stają się olbrzymim zagrożeniem. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia głowy i rąk, urazy oczu i uszkodzenia słuchu.

Petardy i fajerwerki, to materiały i wyroby pirotechniczne, które mogą być sprzedawane wyłącznie osobom dorosłym. Sprzedaż takich wyrobów osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo. Wyroby pirotechniki widowiskowej nazywane potocznie „fajerwerkami”  zaliczono do grupy materiałów wybuchowych. W ich składzie znajdują się mieszaniny związków chemicznych, które po zapaleniu wywołują określone efekty widowiskowe np. świetlne, dźwiękowe, dymne lub kombinacje tych efektów. Klasyfikacji tych środków dokonano na podstawie oceny zagrożenia wybuchem, pożarem lub rozrzutem materiału uwzględniając dodatkowo fakt, że nie stwarzają one zagrożenia wybuchem masowym tj. takim, który obejmuje natychmiast cały ładunek.

Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

Kupujesz – sprawdź, czy:

 1. Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
 2. Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
 3. Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
 4. Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
 5. Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

Używasz – pamiętaj:

 1. Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
 2. Czytaj instrukcje. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
 3. Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.
 4. Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.
 5. Jeśli fajerwerk nie wystrzelił – NIGDY nie próbuj go ponownie odpalić.

Sankcje karne:

 1. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim stanowi przestępstwo za co sprawcy  grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 2. Użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy  też zakłócanie porządku publicznego stanowi wykroczenie,  za które zgodnie z Kodeksem Wykroczeń  sprawca może zostać ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności albogrzywny do 5000zł,

W razie wypadku, wezwij służby ratownicze:

Policję, Straż Pożarną, Pogotowie

Telefon alarmowy:112