Finał II Ogólnopolskiego Turnieju I Stopnia Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji Garnizonu Małopolskiego.

Finał II Ogólnopolskiego Turnieju I Stopnia Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji Garnizonu Małopolskiego.

23 października 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbył się  Finał II Ogólnopolskiego Turnieju I Stopnia Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji Garnizonu Małopolskiego.

Uczestniczyło w nim 21 policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania w jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu małopolskiego, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach.

Finał I stopnia turnieju składał się z dwóch konkurencji: testu wiedzy zawodowej oraz symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania. Zwycięzcą testu wiedzy został dyżurny  KPP w Suchej Beskidzkiej, a symulacji pełnienia służby na stanowisku kierowania – zastępca dyżurnego KPP w Krakowie.

W klasyfikacji generalnej turnieju:

I miejsce zajął – dyżurny  KPP w Suchej Beskidzkiej,

II miejsce zajął – zastępca Dyżurnego KPP w Krakowie,

III miejsce zajął – dyżurny KKP w Wadowicach.

Laureatom poszczególnych konkurencji  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak wręczył dyplomy i statuetki.

Triumfatorzy w klasyfikacji generalnej otrzymali od Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafała Leśniaka nagrody w postaci dyplomu, nagrody finansowej i pucharu, a od przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Krakowie - nagrody finansowe. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.