Informacje dla osób niepełnosprawnych - KPP w Krakowie

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krakowie znajduje się w budynku przy ul. Władysława Łokietka 205 w Krakowie:

 • budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. 

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

VIDEO JAK POWIADAMIAĆ „112” POPRZEZ WYSŁANIE SMS’a? 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: 

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a: 

  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko 

 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

-        polskiego języka migowego (PJM),

-        systemu językowo-migowego (SJM),

-        sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

a)       osobiście: KPP w Krakowie lub podległych komisariatach - ADRESY;

b)       pocztą na adres: KPP w Krakowie, 31-263 Kraków ul. Władysława Łokietka 205 lub na adresy komisariatów;

c)       telefonicznie: 12 61 57 600 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);

d)       faksem na nr 12 61 57 602 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e)       na adres e-mail: dyzurni@kpp-krakow.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie-poniżej);

f)        poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 723635073.

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/miejscowość, data/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/imię i nazwisko/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/adres do korespondencji/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/nr tel. komórkowego do kontaktu SMS/ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/e-mail/

 Komendant

Wojewódzki/Miejski/Powiatowy*

Policji

 

w………………………………

 /miejscowość/

 

 

 

Zgłoszenie

chęci skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN (świadczenie bezpłatnie)

 

 

W związku z koniecznością załatwienia sprawy (krótki opis sprawy):  

w Komendzie Wojewódzkiej/Miejskiej/Powiatowej*  Policji w ………………..............................

w dniu …………………………………….. niezbędna będzie pomoc tłumacza języka migowego.

   /proponowany termin wizyty/

Sposób komunikacji:

 

PJM (polski język migowy) **

 

 

SJM (system językowo migowy)**

 

 

SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)**

 

 

 

                                                                                              ……………………………… 

* - niepotrzebne skreślić;                                                                   /podpis/

** - proszę zaznaczyć odpowiednie pole.