KPP Kraków - pożegnanie odchodzącego na emeryturę Naczelnika WRD podinsp. Grzegorza Chanek

KPP Kraków - pożegnanie odchodzącego na emeryturę Naczelnika WRD podinsp. Grzegorza Chanek

We wtorek /24.04 br./ w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, mł. insp Tomasz Drożdżak wraz z Zastępcami oraz funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi jednostki, uroczyście pożegnali odchodzącego na zasłużoną emeryturę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie – podinsp. Grzegorza Chanek. 

Podinsp. Grzegorz Chanek pierwsze doświadczenia zawodowe zdobył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w 1991 roku, początkowo w Kampanii Ruchu Drogowego, następnie w Pogotowiu Wypadkowym oraz Referacie Dochodzeniowo - Śledczym Ruchu Drogowego. Od 2005 roku pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którym pozostał do ostatniego dnia służby.  W ramach swoich obowiązków zajmował się również inżynierią ruchu drogowego, wdrażaniem programu automatycznego pomiaru prędkości w powiecie krakowskim, działaniami profilaktycznymi w zakresie ruchu drogowego, współpracą z samorządami, Starostwem Powiatowym oraz jednostkami poza policyjnymi.  Powierzoną funkcję pełnił odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem. Za zasługi w służbie został dwukrotnie odznaczony - w 2008 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaką „zasłużony policjant” oraz w 2016 roku przez Prezydenta RP srebrnym medalem.  

Na koniec uroczystości po. Komendant Powiatowy Policji w Krakowie wraz ze swoimi Zastępcami podziękowali odchodzącemu na emeryturę funkcjonariuszowi za 27 - letnią wzorową, pełną zaangażowania służbę, na dowód czego wręczyli mu pamiątkową tabliczkę oraz szablę.