mł. asp. Marta Wojtaszek

mł. asp.
Marta
Wojtaszek
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Rząska, ul. Sucha i ul. Strugi, gdzie dochodzi do łamania przepisów ruchu drogowego m.in. w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości, korzystania przez kierujących w czasie jazdy pojazdami z telefonów komórkowych, nadużywanie sygnałów dźwiękowych w stosunku do pieszych poruszających się wskazanymi ulicami. Zarówno na ul. Strugi jak i ul. Sucha oznakowana jest znakiem drogowym D-40 tj. strefa zamieszkania. Kierujący pojazdami wykazują się dużą ignorancją w stosunku do obowiązku zachowania się zgodnie z w/w znakiem. 

 

Rejon działania: 
GMINA ZABIERZÓW Rejon nr 5 – obejmujący miejscowości: Burów, Balice, Szczyglice, Rząska.
Telefon stacjonarny: 
(12) 258 03 50
Telefon komórkowy: 
608 547 326