Nadkomisarz Jacek Rosół na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

Nadkomisarz Jacek Rosół na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

Decyzją nadinspektora dra Krzysztofa Pobuty Komendanta Wojewódzkiego Policji   w Krakowie, nadkomisarzowi Jackowi Rosołowi zostały powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Komendant Jacek Rosół będzie sprawował nadzór nad pionem prewencji.

Wczoraj (01.08.2018r) w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.  Akt powołania nadkom. Jacek Rosół odebrał z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Dariusza Suwały. W uroczystości wzięła udział kadra kierownicza podległych Komendzie Powiatowej Policji jednostek jak i jej policjanci. Nowy Komendant będzie sprawował nadzór nad pionem prewencji.

Wszyscy obecni gratulowali nowemu zastępcy komendanta jednostki, on sam natomiast podziękował za zaufanie i zadeklarował chęć utrzymania poziomu swojej dotychczasowej pracy. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie nadkom. Jacek Rosół jest absolwentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach.

Z Policją związany jest od 2000 r. Pierwsze kroki jako policjant stawiał  w Komisariacie Policji w Skale. Służbę poznał od podszewki zaczynając jako patrolowiec, następnie policjant referatu kryminalnego.   Od 2007 roku przed objęciem stanowiska zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Skale kierował referatem kryminalnym w tej jednostce.  W latach 2011-2014r był kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej Nieletnich  i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie skąd w 2014 roku  został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

W trakcie służby nadkom. Jacek Rosół został  odznaczony  Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”,