„NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYCHŁODZENIEM ORGANIZMU

Jesienna aura, duże ochłodzenie naraża wielu ludzi tj. bezdomnych, nieporadnych życiowo, czy incydentalnie znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu na skutki niskich temperatur.

 

Dlatego też, aby zapewnić skuteczną pomoc w trudnej sytuacji życiowej, stanowiącej zagrożenie dla życia ludzkiego, Policja podejmuje ścisłą współpracę z instytucjami oraz organizacjami pomocowymi.

 

W wielu przypadkach udzielenie pomocy osobom zagrożonym wychłodzeniem i uratowanie im życia były możliwe dzięki szybko przekazanej informacji o sytuacji zagrożenia.

 

Aby nie dochodziło do śmierci z powodu wychłodzenia organizmu apelujemy, by nie pozostawać obojętnym wobec osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej ich życiu.

 

Musimy pamiętać, że na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby bezdomne, czy będące pod wpływem alkoholu. Ale mogą to także być osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach, na przykład z poruszaniem się czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach.

 

Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy – wystarczy jeden telefon : pod numer alarmowy 112 lub policyjny 997.