"Niebieska Karta" bez tajemnic

"Niebieska karta" bez tajemnic

Kilka dni temu w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją procedury „Niebieskiej Karty”.  Koordynatorem procedury z ramienia KPP w Krakowie jest st.asp. Beata Dulewicz, która przypomniała obecnym na spotkaniu kierownikom Rewirów Dzielnicowych podległych KP o obowiązujących przepisach prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujący algorytm postępowania.