Odprawa roczna w KPP w Krakowie

Odprawa roczna w KPP w Krakowie

 

16 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczyli Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztof Pobuta, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, jego zastępcy mł. insp. Piotr Wojtak oraz mł. insp. Dariusz Suwała, a także kadra kierownicza KPP  w Krakowie.

 

 

Celem spotkania było podsumowanie pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w roku 2017.

 

Odprawę rozpoczął od krótkiego wystąpienia p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, witając wszystkich, a następnie oddał głos swoim zastępcom, którzy przy użyciu prezentacji multimedialnej omówili wyniki osiągnięte w nadzorowanych przez nich pionach.

 

O efektach pracy funkcjonariuszy pionu prewencji opowiedział mł. insp. Piotr Wojtak, wskazując przy tym, iż osiągnięto wszystkie strategiczne założenia.  Kolejno o wynikach pracy policjantów pionu kryminalnego wypowiedział się mł. insp. Dariusz Suwała, przedstawiając na koniec „największe i najefektywniejsze” realizacje jakie miały miejsce  w tym pionie. Zastępcy omówili również cele jakie będą realizowane w poszczególnych pionach w roku 2018.

 

Następnie ponownie głos zabrał p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak, który podziękował za wysiłki i starania policjantów, dzięki którym w ubiegłym roku osiągnęli  bardzo dobre wyniki, dodając, iż liczy na to, że poziom ten utrzyma się również w roku bieżącym. Przedstawił również swoje oczekiwania wobec policjantów oraz ich przełożonych.    

 

Jako ostatni, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Krzysztof Pobuta, podziękował za będącą na wysokim poziomie pracę policjantów z KPP w Krakowie. Ponadto zwrócił uwagę na ewentualne problemy jakie mogą wystąpić w naszym zawodzie, jednocześnie przedstawiając ich możliwe rozwiązania. Zauważył również, że nie tylko wyniki są wykładnią bardzo dobrej pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, ale również minimalna ilość zasadnych skarg na niewłaściwe pełnienie służby przez policjantów.

 

Kończąc swoje wystąpienie Komendant Wojewódzki Policji życzył sukcesów w 2018 roku.