W KPP Kraków odbyło się szkolenie z zakresu lotnictwa policji przeprowadzone przez Sekcję Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP w Krakowie

W KPP Kraków odbyło się szkolenie z zakresu lotnictwa policji przeprowadzone przez Sekcję Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP w Krakowie

5 lutego  2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu Lotnictwa Policji przeprowadzone dla kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz Komendantów podległych Komisariatów.

Szkolenie przeprowadzili wyspecjalizowani w tym zakresie funkcjonariusze Sekcji Lotnictwa Sztabu Policji KWP  w Krakowie.  Celem szkolenia, było doskonalenie zawodowe oraz zapoznanie funkcjonariuszy KPP Kraków ze sposobem bezpośredniej współpracy z służbą Lotnictwa Policji, a w szczególności z SLP Sztabu Policji KWP w Krakowie.

Prowadzący zaprezentowali zagadnienia związane z danymi technicznymi śmigłowców Lotnictwa Policji, zasadny ich użycia oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas współdziałania ze statkami powietrznymi. Ponadto, przedstawiono  lokalizację i wyposażenie placówek lotniczych. Omówiony został również temat związany z bezzałogowymi statkami powietrznymi tzw. „Drony”, w tym przedstawiono regulacje zasad lotów takimi statkami.

Szkolenie z pewnością wpłynie na lepszą współpracę z Służbą Lotnictwa, co będzie skutkowało efektywniejszymi działaniami w tym zakresie.