Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało kampanię informacyjno – edukacyjną na rzecz poprawy bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Przedmiotowy projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kampania prowadzona będzie pod dwoma hasłami adresowanymi do różnych odbiorców: dla dorosłych – „Odpowiedzialni na stoku”, dla dzieci – „Stok nie jest dla bałwanów”.

 

Elementem kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł FIS, organizowany przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii, regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji:

http://www.policja.pl/pol/aktualności/136517.Rusza -konkurs-plastyczny-w-ramach-kampanii-pn-WSPÓLNIE-DLA-BEZPIECZEŃSTWA-NA-STO.html.