Wydział Ruchu Drogowego KPP w Krakowie

p.o. Naczelnika podkom. Andrzej Górka tel. 12 61 57 681

p.o. Zastępca Naczelnika asp.szt.Tomasz Wieczorek  tel. 12 61 57 682

Sekretariat tel. 12 61 57 680