Wydział Ruchu Drogowego KPP w Krakowie

Naczelnika podkom. Andrzej Górka tel. 47 83 57 681

Zastępca Naczelnika asp.szt.Tomasz Wieczorek  tel. 47 83 57 682

Sekretariat tel. 47 83 57 680