ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Warunkiem niezbędnym do efektywnego wypełniania misji Policji jaką jest jej służebna rola wobec społeczeństwa jest poznanie rzeczywistych oczekiwań społecznych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 14 września 2016 roku została uruchomiona w naszym województwie „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”. Tym samym KPP w Krakowie stawia  również tą drogą na kontakt ze społeczeństwem, które jest dla nas cennym źródłem informacji na temat występujących zagrożeń.

Mieszkańcy naszego powiatu, mają możliwość wskazywania Policji zagrożeń, które według nich są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Za pomocą interaktywnej strony obywatele mogą przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w ich okolicy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdują się szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach na terenie miast, gmin, dzielnic a nawet osiedli i ulic.

Przypominamy!, że „Mapa” dostępna jest na stronie internetowej –https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html. Informacje przekazywane za pośrednictwem tego narzędzia stanowią niezwykle istotny element współpracy naszej komendy  z lokalną społecznością. Pomagają Policji szybko i właściwie reagować na zgłoszone nieprawidłowości i zwiększać poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Informacje przekazane przez obywateli za pośrednictwem „Mapy” nie stanowią zgłoszenia w trybie procesowym!