Zasłużona nagroda dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Zasłużona nagroda dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji  w Krakowie

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty, p.o I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie – mł. Insp. Dariusz Suwała wraz  z p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Jackiem Rosołem , wręczyli policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie nagrodę, za zaangażowanie i profesjonalne wykonanie swoich obowiązków.

07 sierpnia  br. w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty p.o I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie – mł insp. Dariusz Suwała, wyróżnionemu funkcjonariuszowi z Komendy Powiatowej Policji  w Krakowie  nadkom. Mateuszowi Dańdzie oraz wyróżnionym  z Komisariatu Policji w  Świątnikach Górnych – sierż. szt.  Robertowi Taladze  oraz  sierż. szt. Adrianowi Firkowi, w obecności  p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie - nadkom. Jacka Rosoła, pogratulował dużego zaangażowania i profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków służbowych wręczając  im zasłużoną nagrodę pieniężną która została przyznana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Szczególnemu uznaniu zasługiwał fakt, iż w nocy z 28/29 .07. br. policjanci ujęli sprawcę czynu karalnego który to przy użyciu broni palnej naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia inną osobę .

Dzięki szybkiej i sprawnie przeprowadzonej akcji nikomu nic się nie stało.