„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja honorowego oddawania krwi służb mundurowych.

„Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”. Akcja honorowego oddawania krwi służb mundurowych.

Po raz kolejny w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, strażacy PSP, żołnierze, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz innych formacji mundurowych  włączają się w akcję „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Pod takim hasłem w dniach 21 października - 20 grudnia 2019 r. trwa Ogólnopolska Akcja Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem akcji jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w placówkach leczniczych i bankach krwi, popularyzacja honorowego krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz pozyskanie nowych dawców w oparciu o zasady działania i statut Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

Krwiodawcy spoza służb mundurowych również mogą przyłączyć się do akcji i  na hasło „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna” oddać krew w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz oddziałach terenowych RCKiK w całym kraju, w tym w placówce na ul. Rzeźniczej 11 (rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 16:30).

Akcja objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministra Sprawiedliwości i Ministra Zdrowia.