Oferta pracy

Oferta pracy

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KRAKOWIE POSZUKUJE KANDYDANTÓW NA STANOWISKO:

 

MONTER-KONSERWATOR URZĄDZEŃ I SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ, C.O. I GAZOWEJ W ZESPOLE DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH WYDZIAŁU WSPOMAGAJĄCEGO

 

Dane dotyczące wykonywania pracy:

- umowa o pracę na czas nieokreślony

- wymiar czasu pracy: 1 etat

- jednozmianowy wymiar czasu pracy

- wynagrodzenie brutto: 2150,00 zł + premia regulaminowa

 

Wymagania:

- wykształcenie zasadnicze zawodowe, mile widziane średnie

- umiejętności: komunikacja, samodzielność, dokładność, odporność na stres, praca w zespole, planowanie i organizacja pracy własnej,

- dodatkowo mile widziane poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula „poufne”

- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 

Ogólny zakres obowiązków:

 1. Dbanie o sprawne funkcjonowanie urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej w Komendzie Powiatowej Policji oraz podległych komisariatów.

 2. Monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawa sieci wodno- kanalizacyjnej.

 3. Monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawa instalacji c.o.

 4. Monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawa instalacji gazowej.

 5. Systematyczny przegląd wszystkich urządzeń sanitarnych.

 6. Zgłaszanie przełożonemu nieprawidłowości, poważnych usterek.

 7. Organizowanie miejsca pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.

 8. Utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy.

 9. Alarmowanie przełożonych w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

   

  Składanie ofert pracy do 23 października 2017 roku.

  Przyjęcie do pracy możliwe na przełomie listopada/grudnia 2017 roku.