Program Interwencji Profilaktycznej - FRED GOES NET

Program Interwencji Profilaktycznej - FRED GOES NET

Nie wszyscy młodzi ludzie traktują narkotyki lub alkohol jako coś szkodliwego. Eksperymentowanie z narkotykami staje się coraz powszechniejsze, co szczególnie w okresie dorastania może okazać się niebezpieczne. Pomimo że większość młodych osób po pewnym czasie wskazuje tendencje do zaprzestania używania narkotyków, to i tak dla wielu z nich „przygoda” z narkotykami może zakończyć się uzależnieniem.

FRED GOES NET jest programem wczesnej interwencji profilaktycznej w związku z używaniem środków psychoaktywnych przez młode osoby.  Jest możliwość udziału w warsztatach wczesnej interwencji FreD goes net dla młodych osób eksperymentujących z używkami. Rodzice i opiekunowie młodych osób używających narkotyków mogą skorzystać z programu Parasol dla rodzin.  

Program jest realizowany we współpracy przez Stowarzyszenie Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL www.parasol.org.pl 

Poradnię Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR www.monar.krakow.pl

 Więcej informacji na stronie: www.fredgoesnetkrakow.pl.

 

 

Program jest bezpłatny. 

Program znajduje się na liście programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jest zgodny z Małopolskim Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2020 przyjętym przez Województwo Małopolskie.