Skawina - zaproszenie do udziału w debacie społeczniej

Skawina -  zaproszenie do udziału w debacie społeczniej

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Skawina,

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł.insp. Tomasz Drożdżak wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Skawinie nadkom. Markiem Kowalik serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców miasta i gminy Skawina do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”, która odbędzie się:

10 kwietnia 2018 roku (wtorek) o godz.: 18:00 w Krzęcinie - budynek remizy OSP.

Celem debaty, prócz zacieśnienie współpracy ze społecznością lokalną, będzie zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tematem debaty będzie przede wszystkim omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Skawiny oraz omówienie aktualnych problemów społecznych zdiagnozowanych lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Jesteśmy przekonani, że spotkanie z Państwem pozwoli nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz określenie i zaplanowanie działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

Zapraszamy do udziału!