krakowski

mł. asp. Mateusz Gugała

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Garlica Duchowna, rejon Obiektu wielofunkcyjnego, gdzie dochodzi do częstego grupowania się młodzieży i naruszenia przepisów z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz niszczenia mienia.

Polski

sierż. Dawid Stawiński

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Gaj, ul. Szkolna 73, rejon Zespołu Szkół, gdzie gromadzą się osoby, spożywające alkohol oraz zakłócające ład i porządek publiczny. W rejonie tym dochodzi również do zaśmiecania i niszczenia mienia publicznego.

Polski

sierż. sztab. Konrad Gajewski

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Rzeszotary, ul. Górny Rynek, rejon budynku OSP, tzw. "Pamiątkowy Obelisk", gdzie gromadzą się osoby spożywające alkohol oraz zakłócające ład i porządek publiczny. W rejonie tym dochodzi również do zaśmiecania.

Polski

asp. Agnieszka Gurdek-Kęsek

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego, rejon tzw. "Spacerniaka" i "Amfiteatru", gdzie dochodzi do gromadzenia się osób, spożywających alkohol oraz zakłócających ład i porządek publiczny.

 

Polski

st. asp. Paweł Woźniak

 Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania:

Chrosna, teren wokół Domu Ludowego, gdzie w weekendy w godzinach nocnych, dochodzi do gromadzenia się młodzieży, która spożywa alkohol, zakłóca ład i porządek publiczny, a także dochodzi do niszczenia mienia.

 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - krakowski