Komunikaty

Gmina Świątniki Górne. 22-letni Arkadiusz Sikora poszukiwany listem gończym.

Arkadiusz Sikora poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia celem pozbawienia wolności lub wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności za przestępstwo kradzieży z włamaniem oraz przywłaszczenia cudzej rzeczy (art. 279 §1 kk i 278 §1 kk). 22-latek ostatni raz zamieszkiwał w Rzeszotarach gm. Świątniki Górne.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie pod numer tel. 47-83-57-600 lub numer alarmowy 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.

  • awatrar Sikora arkadiusz poszukiwany listem gończym
Powrót na górę strony