Aktualności

Zapraszamy szkoły podstawowe z powiatu krakowskiego do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wspólnie ze starostą krakowskim w dniu 25 (grupa I) i 26 kwietnia (grupa II) 2024 roku, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej przy ul. Szkolnej 9, organizują Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych - etap powiatowy.

Chęć  udziału szkół w turnieju należy zgłosić drogą mailową na adres anna.trzcionka@kpp-krakow.policja.gov.pl do dnia 18 kwietnia 2024 roku godz. 10:00 w formie tabeli (załącznik nr 1).

Regulaminy turniejów znajdują się na stronach internetowych: Polskiego Związku Motorowego – www.pzm.pl oraz małopolskiej Policji www.malopolska.policja.gov.pl.

Z uwagi na to, że Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym jest organizowany, w celu poprawy bezpieczeństwa głównie wśród młodych ludzi, zachęcamy, aby wzięło w nim udział jak najwięcej uczestników. W przypadku dużej ilości chętnych Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa — etap powiatowy, ze względów technicznych i organizacyjnych może być pomniejszony o jedną konkurencję. 

Według obowiązującego regulaminu w dniu przeprowadzania eliminacji powiatowych każdy uczestnik musi mieć skończone 10 lat oraz posiadać i przedstawić do wglądu kartę rowerową (grupa I) lub prawo jazdy kat. AM (grupa II), legitymację szkolną, pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na udział w turnieju, zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju.

Zachęcamy do wzięcia udziału w turnieju!

Pliki do pobrania

  • 15 KB
Powrót na górę strony