Aktualności

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla szkół powiatu krakowskiego

Data publikacji 26.04.2024

25 i 26 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej odbył się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej zorganizowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, co było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Krakowie.

25 i 26 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej odbył się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej zorganizowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, co było możliwe dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Krakowie.

W konkursie wzięło udział 30 drużyn z terenu powiatu krakowskiego. W pierwszej grupie wiekowej uczestniczyły dzieci od 10 do 12 roku życia, drużyny składały się z czterech osób 2 dziewczynki i 2 chłopców konkurowało między sobą z 12 szkół. Natomiast w drugiej grupie wiekowej powyżej 12 roku życia, drużyny składały się z trzech osób i tutaj już nie było wymogów dotyczących płci, rywalizowało 18 szkół.

Uczestnicy zawodów, pod okiem policjantów, w pierwszej kolejności musieli się wykazać wiedzą z zakresu przepisów ruchu drogowego poprzez rozwiązywanie testów pisemnych. Podczas gdy część policjantów sprawdzała poprawność odpowiedzi, zawodnicy rywalizowali w następnych konkurencjach. Obie stawiały duże wymagania. Tor przeszkód niewątpliwie można uznać za poważny sprawdzian praktycznych umiejętności kierowania rowerem. Młodzież z ogromną koncentracją stawała na linii startu, by po znaku policjanta ruszyć i szybko pokonać niełatwy tor przeszkód. Wielkie emocje towarzyszyły także opiekunom zawodników i obserwującym zmagania kibicom.

Kolejne ćwiczenie dzieci wykonywały pod bacznym okiem ratowników medycznych Zadaniem pierwszej grupy było udzielenie pierwszej pomocy uczestnikowi wypadku komunikacyjnego, rowerzysta przewrócił się jadąc w kasku. Rowerzysta z raną kończyny dolnej traci przytomność, natomiast druga grupa udzielała pomocy rowerzyście, który przewrócił się i nie posiadał kasku. Dzięki zaaranżowanej scence, która wyglądała bardzo naturalistycznie, zawodnicy mogli się wykazać podczas udzielania pierwszej pomocy. Widać było spore zdenerwowanie, które czasami zaburzało znane dzieciom procedury udzielania pomocy i skutkowało popełnianiem błędów. Były jednak ważnym doświadczeniem wskazującym, że emocje i stres bywają utrudnieniem w ratowaniu poszkodowanych.

Po przeprowadzeniu konkurencji tj. testu wiedzy, testu sprawnościowego i zadania praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dokonano oceny, wyłoniono laureatów i ustalono wyniki.

Kategoria szkoły podstawowe — Grupa I:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Przegini

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Sąspowie

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Skale

IV miejsce — Szkoły Podstawowa Nr w Jerzmanowicach

V miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sułoszowej

VI miejsce - Szkoła Podstawowa Nr w Sułoszowej

VII miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie

VIII miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach

IX miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielmoży

X miejsce - Szkoła Podstawowa w Brzeziu

XI miejsce - Szkoła Podstawowa w Racławicach

XII miejsce - Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach

Indywidualnymi zwycięzcami Turnieju w grupie I zostali:

I miejsce – Kacper Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Przegini

II miejsce – Nadia Kuzon – Szkoła Podstawowa w Przegini

III miejsce – Natalia Mosurek – Szkoła Podstawowa w Przegini

Kategoria szkoły podstawowe – Grupa II:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Raciborowicach

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wielmoży

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Sułoszowej

IV miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Skawinie

V miejsce – Szkoła Podstawowa w Przegini

VI miejsce - Szkoła Podstawowa w Sąspowie

VII miejsce - Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach

VIII miejsce - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czubrowicach

IX miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sułoszowej

X miejsce - Szkoła Podstawowa Nr w Krzeszowicach

XI miejsce - Szkoła Podstawowa w Nowej Górze

XII miejsce - Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych

XIII miejsce - Szkoła Podstawowa Nr w Skale

XIV miejsce - Szkoła Podstawowa w Racławicach

XV miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skale

XVI miejsce - Szkoła Podstawowa w Smardzowicach

XVII miejsce - Szkoła Podstawowa w Maciejowicach

XVIII miejsce - Szkoła Podstawowa w Filipowicach

Indywidualnymi zwycięzcami Turnieju w grupie II zostali:

I miejsce – uczeń z SP w Raciborowicach Wojciech Gorzkowski

II miejsce – uczeń z SP Nr 4 w Skawinie Maciej Pobożnika

III miejsce – uczeń z SP Nr 2 w Sułoszowej Szymon Woszczek

Wyłoniono również uczestników, którzy najlepiej pokonali tor rowerowy. Był to w pierwszej grupie uczeń ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie Maksymilian Czopek oraz uczestnik, który uzyskał największą ilość punktów w teście, uczeń ze Szkoły Podstawowej w Sąspowie Krzysztof Niemiec. W drugiej grupie na torze rowerowym najlepiej poszło uczniowi ze Szkoły Podstawowej w Nr 4 w Skawinie Maciejowi Pobożniakowi, a w teście wiedzy uczniowi ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skale Szymonowi Domagale.

Laureatom nagrody i dyplomy w tych dniach wręczali: Starosta Krakowski Wojciech Pałka, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Obywateli Rady Powiatu w Krakowie Leszek Dolny, Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Nabagło, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie Izabela Jędrzejek, Członek Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Katarzyna Konewecka – Hołój , Dyrektor Wydziału Komunikacji Janusz Skóra, Zastępca Dowódcy JRG 5 Kraków st. kap. Mariusz Baran, Wójt Gminy Sułoszowa Stanisław Gorajczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sułoszowej Joanna Gastoł, Członek Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Agnieszka Cieślak, Ksiądz Proboszcz Leszek Kołczyk, Naczelnik OSP Sułoszowa III Karol Woszczak, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie nadkom. Mariusz Świda, Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Krakowie kom. Andrzej Strózik, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Krakowie mł. asp. Ewelina Syska, oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie kom. Krzysztof Płatkiewicz.

Dla wszystkich uczestników turnieju przygotowano poczęstunek, a zwycięscy zostali nagrodzeni okolicznościowymi pucharami i medalami oraz nagrodami rzeczowymi.

Turniej został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Krakowie przy dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Krakowie w ramach programu Bezpieczny Powiat Krakowski 2024- 2029 Powiatu Krakowskiego. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Krakowie.

Powiat Krakowski w Wojewódzkim Finale Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym będą reprezentować Szkoły Podstawowe z Przegini i Raciborowic.

  • Nagrody i puchary za osiągnięte wynki w trakcie turnieju
  • Naczelnik Wydziału Prewencji informujący o przebiegu turnieju
  • dzieci siedzące tyłem w ławkach przed nimi stojący za biurkiem policjanci, jeden przemawia do mikrofonu, obok stojące przy ścianie dzieci
  • IMG-20240426-WA0099
  • Tor przeszkód przygotowany do części praktycznej turnieju
  • Uczeń pokonujący tor przeszkód
  • policjant oraz uczeń podczas działan ratowniczych
  • uczniowie wykonujący zadania z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • Starosta Krakowski wręczający dyplom
Powrót na górę strony