Wydarzenia

Debata społeczna dla mieszkańców gminy Czernichów

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Krzeszowicach podkom. Robertem Talagą, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Czernichów do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się:

12 marca 2024 r. godz.: 17:00.

Sala konferencyjna, Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów 

Tematem głównym debaty będzie omówienie problemów i zagrożeń związanych z wałęsającymi się psami na terenie gminy Czernichów.  Celem spotkania będzie wspólne wypracowanie i zaplanowanie działań prewencyjnych Policji, dążących do wyeliminowania lub zminimalizowania występujących w tym zakresie zagrożeń, jak i innych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy.

Podsumowany zostanie również stan bezpieczeństwa występujący na terenie gminy, a także omówione zostaną inne problemy społeczne występujące lokalnie.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w debacie!

Powrót na górę strony