Z życia garnizonu

Uroczyste pożegnanie I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Mateusza Dańdy

Data publikacji 20.03.2024

20 marca br. w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie przez mł. insp. Mateusza Dańdę, w związku z powierzeniem mu obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie powierzono nadkom. Mariuszowi Bachowskiemu, z kolei obowiązki zastępcy nadkom. Mariuszowi Świdzie.

W uroczystości z okazji zdania obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie i powierzenia obowiązków na stanowiskach zastępców Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie  udział wziął Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa wraz z zastępcami nadkom. Mariuszem Bachowskim i nadkom. Mariuszem Świdą, kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Spotkanie rozpoczął mł. insp. Jacek Cholewa, witając wszystkich zgromadzonych oraz dziękując za współpracę i wieloletnią służbe na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zdającemu obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie mł. insp. Mateuszowi Dańdzie. W dalszej części przemówienia życzył mu dalszych sukcesów zawodowych na nowym stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach, składając w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników komendy najszczersze gratulacje i słowa uznania. Podziękował również mł. insp. Dańdzie za wkład włożony w rozwój Policji powiatu krakowskiego, za ogromne zaangażowanie oraz atmosferę. Następnie insp. Jacek Cholewa zwrócił się z gratulacjami do nadkom. Mariusza Bachowskiego, któremu zostały powierzone obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie i do nadkom. Mariusza Świdy, któremu z kolei powierzono obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, życząc im jednocześnie powodzenia i dalszych sukcesów zawodowych. Po tym odczytane zostały rozkazy personalne o powierzeniu obowiązków na tych stanowiskach.

Jako kolejny głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak gratulując mł. insp. Mateuszowi Dańdzie awansu, podkreślając, że na swój sukces pracował latami. Następnie podziękował mu za wieloletnią służbę na rzecz Policji, za zaangażowanie i poświęcenie oraz życzył powodzenia na nowym stanowisku, dodając, że jest przekonany, że równie efektywnie będzie na nim służył.

Następnie mł. insp. Mateusz Dańda słowa podziękowania skierował do komendantów wojewódzkich oraz komendanta powiatowego Policji w Krakowie, jak i jego zastępców i dalej do kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim za wspólną, wieloletnią służbę, za wsparcie, docenienie oraz zaufanie. Na koniec podkreślił, że praca z nimi to dla niego ogromny zaszczyt.

Młodszy inspektor Mateusz Dańda jest absolwentem Akademii Humanistyczno — Ekonomicznej w Łodzi oraz Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach — Wydziału Pedagogika. Służbę w Policji rozpoczął w 2003 roku i od samego początku do dzisiaj był związany z Komendą Powiatową Policji w Krakowie. Przez pierwsze lata służył w Komisariacie Policji w Skawinie w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym i kolejno w Rewirze Dzielnicowych.  Następnie w 2007 roku był asystentem Zespołu ds. Organizacji Służby Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. W 2010 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Zabierzowie. Od 2011 roku wrócił do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Początkowo obejmował stanowisko w Zespole  ds. Zarządzania Kryzysowego i Operacji Policyjnych Wydziału Prewencji, a od lipca 2013 roku został mianowany na stanowisko Naczelnika tego wydziału. Z dniem 9 luty 2023 roku podinsp. Mateuszowi Dańdzie powierzono obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie i kolejno 1 marca 2023 roku na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, a 15 maja 2023 roku powołano go na to stanowisko. Z dniem dzisiejszym powierzone zostały mu obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Nadkomisarz Mariusz Świda jest absolwentem Krakowskiej Szkoły Wyższej im. A.F. Modrzewskiego. Służbę w Policji rozpoczął w 1997 roku. Początkowo odbył służbę kandydacką  w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Od 1998 do 2012 roku służył w pionie prewencji Komisariatu Policji w Skale. Kolejno od sierpnia 2012 do lutego 2017 roku pełnił służbę w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Od stycznia 2017 roku pełnił obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach, a w marcu tego samego roku został na to stanowisko powołany. Następnie od października 2017 roku został Komendantem Komisariatu Policji w Zabierzowie. Od dzisiaj  zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.

 

 

 • 1. kadra kierownicza stojąca w dwuszeregu na uroczystosci w mundurwac h wyjściowych
 • 3. kadra kierownicza stojąca w dwuszeregu na uroczystosci w mundurwac h wyjściowych, po prawej stronie fragment flagi
 • 10..przemawiający zastępca komendanta wojewódzkiego obok komendanci powiatowi stojacy podczas uroczystości, po prawej stronie ustawiona w dwuszeregu kadra kierownicza
 • 6. komendant powiatowy gratuluje zdającemu obowiązki podając dłoń, obok zastępca komendanta wojewódzkiego i powiatowi, po prawej ustawiona kadra w dwuszeregu
 • 7. komendant powiatowy gratuluje zdającemu obowiązki podając dłoń, w tle zastępca komendanta wojewódzkiego
 • 8. komendant powiatowy gratuluje zdającemu obowiązki
 • 9. przemawiający zdajacy obowiązki zastępcy
 • 13.dowódca uroczystości meldujący zastępcy komendanta , obok stoją komendanci powiatowi
 • 14.komendanci z kadrą kierowniczą KPP w Krakowie i zastępcą komendanta wojewódzkiego ustawieni do zdjęcia
 • 15. komendanci z kadrą kierowniczą i policjantami KPP w Krakowie i zastępcą komendanta wojewódzkiego ustawieni do zdjęcia
 • 16. widoczne z bgóry dwa radiowozy ustawione przy wejściu do komendy
 • 17. wychodzący z budynku zastępca komendanta wojewódzkiego i zdający obowiązki zastępca komendanta powiatowego, obok radiowozy oznakowane

Film Film_-_pozegnanie_ml__insp__Mateusza_Dandy.mp4

Pobierz plik Film_-_pozegnanie_ml__insp__Mateusza_Dandy.mp4 (format mp4 - rozmiar 45.93 MB)

Powrót na górę strony