Z życia garnizonu

Zmiana na stanowiskach komendantów komisariatów Policji w Skale i Zabierzowie

Data publikacji 03.04.2024

Dzisiaj Komendant Powiatowy Policji w Krakowie inspektor Jacek Cholewa wręczył rozkazy personalne nowym komendantom komisariatów Policji w Zabierzowie i Skale oraz ich zastępcom.  Zmiany nastąpiły również na stanowiskach kierowników w komisariatach Policji w Zabierzowie oraz Skawinie.

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa z dniem dzisiejszym (3 kwietnia br.) obowiązki na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie powierzył nadkom. Grzegorzowi Błeszyńskiemu, z kolei stanowisko zastępcy komendanta  tego komisariatu powierzył asp. szt. Arturowi Kłosińskiemu. Nadkom. Grzegorz Błeszyński wcześniej pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Skale, z kolei asp. szt. Kłosiński zajmował stanowisko specjalisty Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. 

Również dzisiaj obowiązki na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Skale insp. Jacek Cholewa powierzył asp. Agnieszce Kupczyk, która wcześniej pełniła funkcję zastępcy komendanta tego komisariatu. Z kolei obowiązki jej zastępcy powierzył kom. Sebastianowi Adamczykowi, który uprzednio był zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie. Komendant powiatowy wręczył również akty mianowania nowym kierownikom Komisariatu Policji w Zabierzowie. Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych został mł. asp. Tomasz Błażewicz, z kolei Kierownikiem Referatu Prewencji st. asp. Krzysztof Chmiest. Akty personalne, przed ich wręczeniem przez komendanta, odczytał Naczelnik Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie kom. Adam Kwapiński.

W tym czasie p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie nadkom. Mariusz Świda akt mianowania na stanowisko Kierownika Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komisariatu Policji w Skawinie wręczył st. asp. Mariuszowi Ćwiekowi.

Po wręczeniu rozkazów personalnych komendanci złożyli gratulacje i życzyli efektywnej oraz pełnej satysfakcji służby na nowych stanowiskach. Awansujący z kolei podziękowali przełożonym za zaufanie i zadeklarowali chęć utrzymania poziomu dotychczasowej pracy.

  • pięciu policjantów stojacych w pokoju podczas odczytywania rozkazu personalnego podczas mianowania komendanta komisariatu w Skale i zastępcy (2)
  • nowa komendant i zastępca Komisariatu Policji w Skale (2)
  • pięcioro funkcjionariuszy stojących obok siebie przeodem ustawieni do zdjęcia (3)
  • pięciu policjantów stojacych w pokoju podczas odczytywania rozkazu personalnego podczas mianowania komendanta komisariatu w Zabierzowie i zastępcy (2)
  • nowy komendant i zastępca komisariatu policji w Zabierzowie oraz po zastępca komendanta powiatowego w krakowie stojący obok siebie
  • dwóch kierowników z komisariatu Policji w Zabierzowie stojących obok siebie
  • siedmiu policjantów stojących obok siebie ustawieni przodem do zdjęcia podczas wręczania aktów (2)
  • zastępca komendanta gratuluje nowemu kierownikowi, obok komendanci komisariatu w Skawinie
  • czterech policjantów stojących obok siebie przodem do zdjęcia (2)
Powrót na górę strony