Z życia garnizonu

Mianowanie naczelników Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa z dniem 1 czerwca br. na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie mianował kom. Tomasza Wieczorka, z kolei na stanowisko zastępcy naczelnika tego wydziału mianował kom. Krzysztofa Płatkiewicza. Rozkazy personalne na nowe stanowiska służbowe w imieniu insp. Jacka Cholewy, wręczył jego zastępca nadkom. Mariusz Świda.

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Jacek Cholewa z dniem dzisiejszym 1 czerwca br. na stanowisko Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie mianował kom. Tomasza Wieczorka, pełniącego od dwóch miesięcy obowiązki na tym stanowisku. Wcześniej, przez ponad 5 lat,  kom. Wieczorek pełnił funkcję zastępcy naczelnika tego wydziału.

Również z dniem 1 czerwca br. insp. Jacek Cholewa na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie mianował kom. Krzysztofa Płatkiewicza, pełniącego od początku marca br. obowiązki na tym stanowisku.

Z tej okazji, dzisiaj (3 czerwca br.), w siedzibie jednostki, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji mianowania kom. Tomasza Wieczorka oraz kom. Krzysztofa Płatkiewicza na nowe stanowiska służbowe. W spotkaniu udział wzięła kadra kierownicza oraz policjanci i pracownicy pionu prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Rozkazy personalne o mianowaniu naczelników, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie insp. Jacka Cholewy, wręczył im jego zastępca nadkom. Mariusz Świda, gratulując i życząc efektywnej oraz pełnej satysfakcji służby na nowych stanowiskach. Awansujący  podziękowali za zaufanie i zadeklarowali chęć utrzymania poziomu dotychczasowej pracy.

Kom. Tomasz Wieczorek do służby w Policji wstąpił w lutym 1995 roku. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobył w Kompanii Pogotowia Ratunkowego i Patrolowania Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W 1999 roku przez okres 4 miesięcy służył w Kampanii Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Kolejne lata swojej kariery zawodowej związany był już z Komendą Powiatową Policji w Krakowie, pełniąc służbę na różnych stanowiskach w pionie prewencji. Od listopada 2018 roku objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Następnie, w marcu 2024 roku powierzone zostały mu obowiązki na stanowisku naczelnika tego wydziału, a z dniem 1 czerwca 2024 roku został mianowany na to stanowisko.   

Kom. Krzysztof Płatkiewicz do służby w Policji wstąpił we wrześniu 2002 roku. Początkowo służył w pionie prewencji w Komisariacie Policji VII w Krakowie, następnie w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Od 2007 roku karierę zawodową rozwijał w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie w sekcji i kolejno w wydziale ruchu drogowego. Od maja 2013 roku związany był już z Komendą Powiatową Policji w Krakowie, gdzie początkowo służył w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym. W 2023 roku objął stanowisko zastępcy dyżurnego zespołu dyżurnych Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Z kolei w marcu 2024 roku powierzone zostały mu obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, a od 1 czerwca 2024 roku został mianowany na to stanowisko. 

 

  • naczelnik wydziału ruchu drogowego KPP w Krakowie wraz z zastęcą, obok baner (2)
  • stojacy w szeregu uczestnicy uroczystości mianowania naczelników
  • zastępca komendanta powiatowego przemawia podczas mianowania naczelników, obok stojący naczelnicy ruchu drogowego.
  • zastępca komendanta powiatowego przekazuje akt mianowania naczelnikowi ruchu drogowego, obok stoi zastępca naczelnika
  • zastępca komendanta powiatowego gratuluje naczelnikowi ruchu drogowego, obok stoi zastępca naczelnika
  • zastępca komendanta powiatowego przemawia podczas mianowania naczelników, obok stojący naczelnicy ruchu drogowego
  • zastępca komendanta powiatowego przekazujący akt mianowania na stanowisko zastępcy naczelnika ruchu drogowqego
  • grupowe zdjęcie uczestników uroczystości mianowania naczelników ruchu drogowego
Powrót na górę strony