Z życia garnizonu

Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

Data publikacji 19.06.2024

Dzisiaj (19 czerwca br.) w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość z okazji zdania przez inspektora Jacka Cholewę obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. Jego miejsce zajął młodszy inspektor Jacek Rosół. Na nowe stanowisko nowego szefa policji powiatu krakowskiego wprowadził I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Maciej Kubiak.

W uroczystości z okazji zdania i objęcia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie udział wziął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Maciej Kubiak, Starosta Krakowski Pani Elżbieta Burtan, Prokurator Okręgowy w Krakowie Pan Piotr Grądzki, Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Rafał Kania, Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ksiądz Kanonik Krzysztof Bogdał, oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i wprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Po przywitaniu gości, odczytane zostały rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o powierzeniu obowiązków służbowych  na stanowisku Komendanta Powiatowego  Policji w Krakowie młodszemu inspektorowi Jackowi Rosołowi oraz o powierzeniu obowiązków służbowych na stanowisku  Komendanta  Powiatowego  Policji w Miechowie inspektorowi Jackowi Cholewie.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia pożegnania i przywitania ze sztandarem Komendy Powiatowej  Policji w Krakowie oraz złożenie meldunków I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o zdaniu przez insp. Jacka Cholewę i objęciu przez mł. insp. Jacka Rosoła obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.

Jako pierwszy głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak, gratulując dotychczasowej służby na zajmowanych stanowiskach insp. Jackowi Cholewie oraz mł. insp. Jackowi Rosołowi. Ponadto życzył im powodzenia, podkreślając przy tym, jak duże doświadczenie i predyspozycje posiadają. Na koniec podkreślił, że jest pewien, iż jakość pełnionej przez komendantów służby na nowych stanowiskach będzie przebiegała na równie wysokim poziomie jak dotychczas.

Kolejno przemówiła Pani Elżbieta Burtan Starosta Krakowski, dziękując insp. Cholewie  za dotychczasową współpracę, życząc jednocześnie powodzenia oraz samych sukcesów na nowej drodze zawodowej. Następnie odniosła się do mł. insp. Jacka Rosoła, gratulując objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie. W swoim przemówieniu Pani starosta dodała również, że jest przekonana o dalszej owocnej współpracy miejscowej Policji ze Starostwem Powiatowym w Krakowie, która przede wszystkim ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu krakowskiego.

Następnie głos zabrali zdający i obejmujący obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.

Insp. Jacek Cholewa, w pierwszej kolejności podziękował staroście oraz prokuratorowi za dotychczasowe wsparcie, oraz współpracę. Kolejno słowa uznania skierował do kadry kierowniczej oraz pracowników Komendy Powiatowej Policji w Krakowie,  podkreślając, że zaszczytem była współpraca z takimi profesjonalistami. 

Z kolei mł. insp. Jacek Rosół w swoim przemówieniu podziękował za słowa wsparcia, zapewniając, że utrzyma dotychczasowy poziom swoich obowiązków służbowych. Nadmienił, że jest przekonany o bardzo dobrej współpracy z samorządami oraz kadrą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, z którą już przez wiele lat wcześniej współpracował.

Podniosłości uroczystości dodał sztandar Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz odegrany hymn państwowy.

Zbiórka zakończyła się odprowadzeniem sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz złożeniem meldunku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Po tym był czas na składanie przez uczestników uroczystości podziękowań oraz gratulacji zarówno odchodzącemu, jak i obejmującemu obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie

 

Młodszy Inspektor Jacek Rosół służbę w Policji rozpoczął w 2000 roku. Swoją ścieżkę kariery zawodowej rozpoczął w Komisariacie Policji w Skale. Od 2007 roku obejmował już stanowiska kierownicze w Policji. Swoją karierę rozwijał początkowo jako Kierownik Ogniwa Kryminalnego    w Komisariacie Policji w Skale, następnie w tej samej jednostce piastował stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji, kolejno został Kierownikiem Referatu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie, a następnie awansował na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach. Od 1 sierpnia 2018 roku pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, a od 3 grudnia 2018 roku został powołany na to stanowisko. Od 9 lutego 2023 r. pełnił obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Miechowie, z kolei od 15 maja 2023 roku został powołany na to stanowisko. Z dniem dzisiejszym powierzone zostały mu obowiązki służbowe na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie.

 • dowódca uroczystości składa meldunek I Zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie o rozpoczęciu zbiórki, w tle uczestnicy uroczystości (2)
 • Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Maciej Kubiak wraz z kadrą kierowniczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. (2)
 • Funkjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, wraz ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Krakowie (3)
 • kadra kierownicza stojąc w dwuszeregu podczas zbiorki i obok poczet sztandarowy ze sztandarem (4)
 • komendanci powiatowi w Krakowie oraz zastępca komendanta wojewódzkiego, po boikach uczestnicy uroczystości kadra i goście (3)
 • mł. insp. Jacek Rosół oraz insp. Jacek Cholewa przy sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie (3)
 • insp. Jacek Cholewa klękający przy sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie (3)
 • mł. insp. Jacek Rosół oraz insp. Jacek Cholewa stoją przy sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, naprzweciwo siebie (2)
 • komendanci powiatowi w Krakowie oraz zastępca komendanta wojewódzkiego, z prawej strony ustawiona w szeregu kadra kierownicza (2)
 • komendanci powiatowi w Krakowie oraz zastępca komendanta wojewódzkiego, z lewej strony stojący goście i pracownicy cywilni (3)
 • poczet sztandarowy ze sztandarem (2)
 • Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie (4)
Powrót na górę strony