Z życia garnizonu

Powołanie komendantów komisariatu Policji w Skale i Komisariatu Policji w Zabierzowie oraz ich zastępców

Dzisiaj p.o. Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Jacek Rosół  wręczył rozkazy personalne o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skale asp. Agnieszce Kupczyk oraz na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkom. Grzegorzowi Błeszyńskiemu. Rozkazy personalne o powołaniu na stanowiska ich zastępców otrzymali kom. Sebastian Adamczyk oraz asp. szt. Artur Kłosiński. Awansowani wcześniej pełnili obowiązki na zajmowanych stanowiskach.

Dzisiaj (28 czerwca br.) w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie odbyła się uroczystość z okazji powołania na stanowiska komendantów oraz zastępców komendantów Komisariatu Policji w Zabierzowie i Komisariatu Policji w Skale. W uroczystości udział wzięła kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

Powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Zabierzowie został nadkom. Grzegorz Błeszyński, natomiast na stanowisko jego zastępcy asp. szt. Artur Kłosiński. Tego samego dnia na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skale komendant powiatowy powołał asp. Agnieszkę Kupczyk, a na stanowisko Zastępcy Komendanta tego komisariatu kom. Sebastiana Adamczyka. Wcześniej, przez okres 3 miesięcy, komendanci obu komisariatów oraz ich zastępcy pełnili obowiązki na zajmowanych stanowiskach.

Rozkazy personalne o powołaniu na nowe stanowiska awansowanym wręczył p.o. Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Jacek Rosół, życząc im powodzenia, efektywnej oraz pełnej satysfakcji służby.

Po wręczeniu rozkazów powołani na nowe stanowiska podziękowali komendantowi powiatowemu za zaufanie i zadeklarowali chęć utrzymania poziomu dotychczasowej pracy. Na koniec obecni na uroczystości złożyli gratulacje awansowanym.

  • komendant wręcza rozkazy awansowanym
  • komendant Komisariatu Policji w Skale i jej zastępca stojący przy banerze komendy
  • komendant Komisariatu policji w Zabierzowie i jego zastępca stojący przy banerze komendy
  • grupowe zdjęcie awansowanych, komendanta powiatowego i kadry kierowniczej (2)
Powrót na górę strony